Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnútorná
šírka (A)
Vonkajšia
šírka (B)
Hmotnosť na pár Šírka kolesa alebo pásu
M085/20 3 000 kg 3 400 kg 3 400 kg 1 995 mm 240 mm 300 mm 25 kg 150 – 220 mm
M085/25 2 100 kg 2 600 kg 3 000 kg 2 495 mm 240 mm 300 mm 28 kg 150 – 220 mm
M085/30 1 500 kg 1 710 kg 1 670 kg 2 100 mm 240 mm 300 mm 33 kg 150 – 220 mm
M085/35 1 200 kg 1 330 kg 1 250 kg 1 500 mm 240 mm 300 mm 38 kg 150 – 220 mm
M085/40 1 000 kg 1 090 kg 1 000 kg 1 200 mm 240 mm 300 mm 44 kg 150 – 220 mm
M085/45 850 kg 920 kg 830 kg 1 000 mm 240 mm 300 mm 49 kg 150 – 220 mm