Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnútorná šírka (A) Vonkajšia šírka (B) Hmotnosť na pár Minimálna šírka kolesa alebo koľaje
M125/25 4 580 kg 6 000 kg 6 000 kg 2 495 mm 300 mm 360 mm 44 kg 200 – 280 mm
M125/30 3 435 kg 4 580 kg 6 000 kg 2 995 mm 300 mm 360 mm 52 kg 200 – 280 mm
M125/35 2 750 kg 3 435 kg 4 580 kg 3 495 mm 300 mm 360 mm 60 kg 200 – 280 mm
M125/40 2 290 kg 2 750 kg 3 435 kg 4 000 mm 300 mm 360 mm 67 kg 200 – 280 mm
M125/45 1 965 kg 2 290 kg 2 750 kg 4 495 mm 300 mm 360 mm 74 kg 200 – 280 mm
M125/50 1 720 kg 1 965 kg 2 290 kg 4 995 mm 300 mm 360 mm 82 kg 200 – 280 mm
M125/25L 4 580 kg 6 000 kg 6 000 kg 2 495 mm 340 mm 400 mm 46 kg 200 – 320 mm
M125/30L 3 435 kg 4 580 kg 6 000 kg 2 995 mm 340 mm 400 mm 55 kg 200 – 320 mm
M125/35L 2 750 kg 3 435 kg 4 580 kg 3 495 mm 340 mm 400 mm 64 kg 200 – 320 mm
M125/40L 2 290 kg 2 750 kg 3 435 kg 3 995 mm 340 mm 400 mm 73 kg 200 – 320 mm
M125/45L 1 965 kg 2 290 kg 2 750 kg 3 995 mm 340 mm 400 mm 73 kg 200 – 320 mm
M125/50L 1 720 kg 1 965 kg 2 290 kg 4 995 mm 340 mm 400 mm 90 kg 200 – 320 mm