Hydraulické náradie a centrály Hycon

HYCON – HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Hydraulické náradie a centrály – pohonné jednotky od firmy HYCON sú voľbou skutočných profesionálov. Pre odborníkov je dôležitá dlhá životnosť a spoľahlivosť, komfortná obsluha a jednoduchý servis. Pre vedenie firiem je dôležitá návratnosť investícií a možnosť stáť vždy o krok vredu pred konkurenciou. HYCON je taktiež rozumnou voľbou, keď hľadáme rovnováhu medzi ekonomikou a zaťažovaním životného prostredia – hydraulické zariadenia HYCON majú v porovnaní s inými možnosťami pohonu vždy nižšiu spotrebu pohonných hmôt. Pre pohodlie obsluhy sa všetky ručné náradia HYCON vyznačujú spoľahlivým a aktuálnym dizajnom.

JEDEN SYSTÉM – JEDEN POHON
Na jednu hydraulickú centrálu HYCON je možné napojiť ručné náradie pre búranie, rezanie, vŕtanie betónu alebo asfaltu a čerpanie vody.

Porovnaním pneumatického kompresoru a hydraulického systému HYCON po roku prevádzky prichádzame pri rovnakom opotrebovaní zariadenia k jedinému výsledku: hydraulika šetrí 85% nákladov.