Špecifikácia modelov

 
Model Hmotnosť Prietok oleja Pracovný tlak Frekvencia úderov Úroveň hluku 1m LPA Úroveň hluku LWA
HH10RV 9,9 kg 20 l/min 100 bar 2 100 /min 93 dB 105 dB
HH15 19,2 kg 20 l/min 100 bar 1 830 /min 93 dB 105 dB
HH20 22 kg 20 l/min 110 bar 1 560 /min 94 dB 106 dB
HH20RV 23,9 kg 20 l/min 110 bar 1 560 /min 94 dB 106 dB
HH23 23,4/23,5 kg 20/30 l/min 120 bar 1 380 /min 96 dB 108 dB
HH25 25,3/25,8 kg 20/30 l/min 120 bar 1 380 /min 96 dB 108 dB
HH27 27,4 kg 30 l/min 130 bar 1 260 /min 98 dB 110 dB
HH35 29,4 kg 30-40 l/min 130 bar 1100 – 1440 /min 99 dB 111 dB