Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnútorná
šírka (A)
Vonkajšia
šírka (B)
Hmotnosť na pár Šírka kolesa alebo pásu
M055/15 2 500 kg 2 500 kg 2 500 kg 1 495 mm 240 mm 300 mm 15 kg 150 – 220 mm
M055/20 1 500 kg 2 000 kg 2 500 kg 1 995 mm 240 mm 300 mm 20 kg 150 – 220 mm
M055/25 1 000 kg 1 200 kg 1 500 kg 2 495 mm 240 mm 300 mm 25 kg 150 – 220 mm
M055/30 750 kg 850 kg 1 000 kg 2 995 mm 240 mm 300 mm 29 kg 150 – 220 mm
M055/35 600 kg 660 kg 750 kg 3 495 mm 240 mm 300 mm 34 kg 150 – 220 mm
M055/40 500 kg 540 kg 600 kg 3 995 mm 240 mm 300 mm 39 kg 150 – 220 mm