Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 750 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 2 000 mm)
Dĺžka Vnúrotná šírka (A) Vonkajšia šírka (B) Hmotnosť na pár
M230/25 14 000 kg 14 000 kg 14 000 kg 2 500 mm 500 mm 600 mm 123 kg
M230/30 14 000 kg 14 000 kg 14 000 kg 3 000 mm 500 mm 600 mm 150 kg
M230/35 14 000 kg 14 000 kg 14 000 kg 3 500 mm 500 mm 600 mm 171 kg
M230/40 12 000 kg 13 340 kg 14 000 kg 4 000 mm 500 mm 600 mm 191 kg
M230/40 10 008 kg 10 918 kg 12 000 kg 4 500 mm 500 mm 600 mm 219 kg
M230/50 8 578 kg 9 238 kg 10 008 kg 5 000 mm 500 mm 600 mm 239 kg
M230/55 7 506 kg 8 006 kg 8 578 kg 5 500 mm 500 mm 600 mm 260 kg

Minimálna šírka pásov/kolies 450 mm.