Špecifikácia modelov

Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnútorná šírka (A) Vonkajšia šírka (B) Hmotnosť na pár Šírka kolesa alebo pásu
M100/25 2 500 kg 3 020 kg 3 800 kg 2 495 mm 300 mm 360 mm 36 kg 200 – 280 mm
M100/30 1 900 kg 2 150 kg 2 500 kg 2 995 mm 300 mm 360 mm 39 kg 200 – 280 mm
M100/35 1 500 kg 1 680 kg 1 900 kg 3 495 mm 300 mm 360 mm 45 kg 200 – 280 mm
M100/40 1 250 kg 1 370 kg 1 500 kg 3 995 mm 300 mm 360 mm 51 kg 200 – 280 mm
M100/45 1 070 kg 1 160 kg 1 250 kg 4 495 mm 300 mm 360 mm 56 kg 200 – 280 mm
M100/50 940 kg 1 000 kg 1 070 kg 4 995 mm 300 mm 360 mm 62 kg 200 – 280 mm
M100/25L 2 500 kg 3 020 kg 3 800 kg 2 495 mm 340 mm 400 mm 38 kg 200 – 320 mm
M100/30L 1 900 kg 2 150 kg 2 500 kg 2 995 mm 340 mm 400 mm 45 kg 200 – 320 mm
M100/35L 1 500 kg 1 680 kg 1 900 kg 3 495 mm 340 mm 400 mm 47 kg 200 – 320 mm
M100/40L 1 250 kg 1 370 kg 1 500 kg 3 995 mm 340 mm 400 mm 54 kg 200 – 320 mm
M100/45L 1 070 kg 1 160 kg 1 250 kg 4 495 mm 340 mm 400 mm 60 kg 200 – 320 mm
M100/50L 940 kg 1 000 kg 1 070 kg 4 995 mm 340 mm 400 mm 66 kg 200 – 320 mm