Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 500 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 750 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Dĺžka Vonkajšia
šírka(B)
Váha
na pár
M040B3/15 2 132 kg 2 370 kg 2 370 kg 1 500 mm 315 mm 21 kg
M040B3/20 1 421 kg 1 705 kg 2 132 kg 2 000 mm 315 mm 27 kg
M040B3/25 1 066 kg 1 218 kg 1 421 kg 2 500 mm 315 mm 33 kg
M040B3/30 810 kg 899 kg 1 012 kg 3 000 mm 315 mm 39 kg
M040B3/35 639 kg 697 kg 767 kg 3 500 mm 315 mm 45 kg
M040B3/40 517 kg 557 kg 604 kg 4 000 mm 315 mm 51 kg
M040B3/15/2 2 900 kg 2 900 kg 2 900 kg 1 500 mm 615 mm 40 kg
M040B3/20/2 2 842 kg 2 900 kg 2 900 kg 2 000 mm 615 mm 52kg
M040B3/25/2 2 132 kg 2 436 kg 2 842 kg 2 500 mm 615 mm 64 kg
M040B3/30/2 1 620 kg 1 799 kg 2 025 kg 3 000 mm 615 mm 76 kg
M040B3/35/2 1 279 kg 1 395 kg 1 535 kg 3 500 mm 615 mm 88 kg
M040B3/40/2 1 035 kg 1 115 kg 1 208 kg 4 000 mm 615 mm 100 kg