Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnútorná
šírka (A)
Vonkajšia
šírka (B)
Hmotnosť na pár Šírka kolesa alebo pásu
M076/20 3 500 kg 3 500 kg 3 500 kg 1 995 mm 240 mm 300 mm 28 kg 150 – 220 mm
M076/25 2 330 kg 2 700 kg 3 500 kg 2 495 mm 240 mm 300 mm 35 kg 150 – 220 mm
M076/30 1 750 kg 2 000 kg 2 330 kg 2 995 mm 240 mm 300 mm 39 kg 150 – 220 mm
M076/35 1 400 kg 1 550 kg 1 750 kg 3 495 mm 240 mm 300 mm 45 kg 150 – 220 mm
M076/40 1 160 kg 1 270 kg 1 400 kg 3 995 mm 240 mm 300 mm 51 kg 150 – 220 mm
M076/45 1 000 kg 1 070 kg 1 160 kg 4 995 mm 240 mm 300 mm 57 kg 150 – 220 mm