Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 750 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 2 000 mm)
Dĺžka Vnúrotná šírka (A) Vonkajšia šírka (B) Hmotnosť na pár
M200/25 8 300 kg 12 000 kg 12 000 kg 2 500 mm 500 mm 600 mm 112 kg
M200/30 8 300 kg 12 000 kg 12 000 kg 3 000 mm 500 mm 600 mm 137 kg
M200/35 7 182 kg 10 625 kg 12 000 kg 3 500 mm 500 mm 600 mm 156 kg
M200/40 5 745 kg 8 500 kg 9 445 kg 4 000 mm 500 mm 600 mm 174 kg
M200/40 4 788 kg 7 085 kg 7 730 kg 4 500 mm 500 mm 600 mm 198 kg
M200/50 4 104 kg 6 070 kg 6 540 kg 5 000 mm 500 mm 600 mm 206 kg
M200/55 3 591 kg 5 310 kg 5 665 kg 5 500 mm 500 mm 600 mm 223 kg

Minimálna šírka pásov/kolies 450 mm.