Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnúrotná šírka (A) Vonkajšia šírka (B) Hmotnosť na pár Šírka kolesa alebo pásu
M200/25 14 000 kg 14 000 kg 14 000 kg 2 462 mm 500 mm 580 mm 102 kg 300 – 480 mm
M200/30 10 620 kg 14 000 kg 14 000 kg 2 962 mm 500 mm 580 mm 122 kg 300 – 480 mm
M200/35 8 500 kg 10 620 kg 14 000 kg 3 462 mm 500 mm 580 mm 141 kg 300 – 480 mm
M200/40 7 080 kg 8 500 kg 10 620 kg 3 962 mm 500 mm 580 mm 161 kg 300 – 480 mm
M200/45 6 070 kg 7 080 kg 8 500 kg 4 462 mm 500 mm 580 mm 180 kg 300 – 480 mm
M200/50 5 310 kg 6 070 kg 7 080 kg 4 962 mm 500 mm 580 mm 183 kg 300 – 480 mm
M200/55 4 720 kg 5 310 kg 6 070 kg 5 462 mm 500 mm 580 mm 201 kg 300 – 480 mm