Ďalšie informácie

Výška

2 075 mm

Dĺžka (s lopatou)

3 400 mm

Šírka (s lopatou)

1 780 mm

Hmotnosť

3 250 kg

Nominálna nosnosť

850 kg

Maximálna rýchlosť

15 km/h (Power Speed: 9,5 – 19 km/h)

Navŕšený objem lopaty

0,43 m3

Trhacia sila

26,2 kN

Ťažná sila

33,1 kN

Zdvíhacia sila

24 kN

Dosah

775 mm

Maximálna vysýpacia výška

2 610 mm

Typ motora

PERKINS 404J-E22T

Menovitý výkon

45 kW

Druh pohonu

hydrostatický

Riadenie

preklzovaním kolies

Hydrogenerátor pracovného zariadenia

konštantný

Rozvádzač pracovného zariadenia

s otvoreným stredom

Vyrovnávanie lopaty

hydraulické

Výsledná hlučnosť akustického výkonu

101 dB

Pneumatiky štandardné

10 – 16,5