Ďalšie informácie

Výška

2 075 mm

Dĺžka (s lopatou)

3 400 mm

Šírka (s lopatou)

1 780 mm

Hmotnosť

3 250 kg

Nominálna nosnosť

750 kg

Bod preťaženia

1 500 kg

Maximálna rýchlosť

14 km/h (verzia SPEED 8,5 – 17 km/h)

Navŕšený objem lopaty

0,43 m3

Trhacia sila

25,1 kN

Ťažná sila

24,3 kN (verzia SPEED 29,6 kN)

Zdvíhacia sila

21,5 kN

Dosah

775 mm

Maximálna vysýpacia výška

2 610 mm

Typ motora

PERKINS 403J-E17T

Menovitý výkon

36 kW

Druh pohonu

hydrostatický

Regulačný hydrogenerátor pohonu

REXROTH-BOSCH

Hydromotor pojazdu

REXROTH-BOSCH

Hydraulika pojazdu - pracovný tlak

35 MPa

Druh ovládania

hydraulické

Pracovný tlak ovládania

2,5 MPa

Riadenie

preklzovaním kolies

Hydrogenerátor pracovného zariadenia

konštantný

Rozvádzač pracovného zariadenia

s otvoreným stredom

Pracovný tlak

18 MPa

Prietok pracovnej hydrauliky

78 l / min

Vyrovnávanie lopaty

hydraulické (pri zdvíhaní)

Výsledná hlučnosť akustického výkonu

101 dB

Pneumatiky štandardné

10 – 16,5

Elektrická inštalácia

12 V