Špecifikácia modelov

Model Šírka pri 20° naklonení Hmotnosť Objem nádržky Priemer kief Počet kief Prietok oleja Maximálny tlak oleja
EASY SWEEPY S160 1 500 mm 601 kg 101 l 600 mm 32 + 2 70 l/min 180 bar
EASY SWEEPY S180 1 690 mm 610 kg 114 l 600 mm 37 + 2 70 l/min 180 bar
EASY SWEEPY S210 1 970 mm 640 kg 127 l 600 mm 43 + 2 70 l/min 180 bar
EASY SWEEPY S230 2 160 mm 661 kg 140 l 600 mm 43 + 2 70 l/min 180 bar