Špecifikácia modelov

Model Rozmery (š x v) Šírka pri 30° naklonení Hmotnosť Maximálny tlak oleja
READY 230 2 300 x 640 mm 2 000 mm 735 kg 200 bar
READY 250 2 500 x 640 mm 2 400 mm 755 kg 200 bar
READY 280 2 800 x 640 mm 2 420 mm 785 kg 200 bar