Špecifikácia modelov

Model Rozmery (š x v) Šírka pri 30° naklonení Hmotnosť Maximálny tlak oleja
LBD230 2 300 x 640 mm 2 000 mm 420 kg 200 bar
LBD250 2 500 x 640 mm 2 170 mm 460 kg 200 bar
LBD280 2 800 x 640 mm 2 420 mm 500 kg 200 bar