Špecifikácia modelov

 
Model Šírka Pracovná hĺbka Hmotnosť Hmotnosť rýpadla
PLB 200 200 mm 0 – 70 mm 185 kg 2,0 – 4,0 t
PLB 300 300 mm 0 – 100 mm 390 kg 3,0 – 7,0 t
PLB 350 350 mm 0 – 120 mm 530 kg 6,0 – 9,0 t
PLB 400 400 mm 0 – 120 mm 515 kg 6,0 – 9,0 t
PLB 450 450 mm 0 – 150 mm 710 kg 8,0 – 13,0 t
PHD 450 450 mm 0 – 180 mm 900 kg 10,0 – 16,0 t
PHD 600 600 mm 0 – 200 mm 1 150 kg 16,0 – 24,0 t
PLBN 450 mm 150 mm 360 kg 8,0 – 15,0 t