Špecifikácia modelov

 
Model Šírka Pracovná hĺbka Hmotnosť Hmotnosť rýpadla
CT 2.8 B 150 – 400 mm 0 – 700 mm 530 – 585 kg 5,0 – 12,0 t