Špecifikácia modelov

Vibračné platne IHC (pevné)

Model Hmotnosť Rozmery platne Frekvencia Odstredívá sila Tlak oleja Prietok oleja Hmotnosť rýpadla
IHC 50 200 kg 305 x 760 mm 33 – 50 Hz 29,5 kN 240 bar 45 – 70 l/min 1,7 – 8 t
IHC 70 445 kg 460 x 840 mm 33 Hz 39 kN 200 bar 75 l/min 3,5 – 13 t
IHC 75 485 kg 640 x 870 mm 33 Hz 39 kN 200 bar 75 l/min 4 – 14 t
IHC 150 970 kg 710 x 1 200 mm 33 Hz 98 kN 200 bar 120 l/min 5 – 22 t
IHC 250 1 280 kg 900 x 1 220 mm 33 – 37 Hz 167 kN 170 bar 190 – 265 l/min 15 – 45 t

Vibračné platne IHC R (rotačné)

Model Hmotnosť Rozmery platne Frekvencia Odstredívá sila Tlak oleja Prietok oleja Hmotnosť rýpadla
IHC 50 R 425 kg 305 x 760 mm 33 – 50 Hz 29,5 kN 240 bar 45 – 70 l/min 1,7 – 8 t
IHC 70 R 630 kg 460 x 840 mm 33 Hz 39 kN 200 bar 75 l/min 3,5 – 13 t
IHC 75 R 670 kg 640 x 870 mm 33 Hz 39 kN 200 bar 75 l/min 4 – 14 t
IHC 150 R 1 185 kg 710 x 1 200 mm 33 Hz 98 kN 200 bar 120 l/min 5 – 22 t
IHC 250 R 1 520 kg 900 x 1 220 mm 33 – 37 Hz 167 kN 170 bar 190 – 265 l/min 15 – 45 t