Špecifikácia modelov

IFP – pevné

Model Hmotnosť Max. rozovretie Max. sila v špičke Max. strižná sila Tlak oleja Prietok oleja Hmotnosť rýpadla
IFP 8 X 750 kg 650 mm 50 t 160 t 350 bar 80 – 200 l/min 6 – 18 t
IFP 13 X 1 300 kg 810 mm 65 t 210 t 350 bar 120 – 200 l/min 10 – 21 t
IFP 19 X 1 800 kg 900 mm 80 t 265 t 350 bar 140 – 220 l/min 16 – 30 t
IFP 28 X 2 800 kg 1 000 mm 105 t 355 t 350 bar 150 – 250 l/min 20 – 45 t
IFP 35 X 3 450 kg 1 190 mm 120 t 380 t 350 bar 180 – 260 l/min 28 – 55 t
IFP 45 X 4 550 kg 1 290 mm 150 t 470 t 350 bar 180 – 300 l/min 33 – 65 t

IRP – s rotáciou

Model Hmotnosť Max. rozovretie Max. sila v špičke Max. strižná sila Tlak oleja Prietok oleja Hmotnosť rýpadla
IRP 5 X 570 kg 500 mm 40 t 130 t 350 bar 50 – 120 l/min 5 – 12 t
IRP 11 X 1 150 kg 660 mm 50 t 170 t 350 bar 80 – 200 l/min 10 – 25 t
IRP 18 X 1 700 kg 820 mm 65 t 210 t 350 bar 120 – 200 l/min 14 – 30 t
IRP 23 X 2 300 kg 900 mm 80 t 265 t 350 bar 140 – 220 l/min 18 – 36 t
IRP 29 X 2 950 kg 960 mm 95 t 325 t 350 bar 150 – 250 l/min 25 – 45 t
IRP 36 X 3 600 kg 1 050 mm 105 t 355 t 350 bar 150 – 250 l/min 30 – 55 t
IRP 45 X 4 500 kg 1 150 mm 120 t 380 t 350 bar 180 – 300 l/min 38 – 65 t

IMP – multifunkčné kliešte

Model Konfigurácia čalustí Hmotnosť Max. rozovretie Max. sila v špičke Max. strižná sila Tlak oleja Prietok oleja Hmotnosť rýpadla
IMP 15 Demolačné
Drviace
Nožnicové
Kombi
Demolačné: 1 500 kg
Drviace: 1 500 kg
Nožnicové: 1 600 kg
Kombi: 1 600 kg
Demolačné: 815 mm
Drviace: 720 mm
Nožnicové: 450 mm
Kombi: 860 mm
Demolačné: 50 t
Drviace: 50 t
Nožnicové: 55 t
Kombi: 50 t
Demolačné: 230 t
Drviace: 225 t
Nožnicové: 220 t
Kombi: 230 t
350 bar 150 – 250 l/min 12 – 24 t
IMP 20 Demolačné
Drviace
Nožnicové
Kombi
Demolačné: 2 080 kg
Drviace: 2 080 kg
Nožnicové: 2 200 kg
Kombi: 2 200 kg
Demolačné: 910 mm
Drviace: 800 mm
Nožnicové: 500 mm
Kombi: 960 mm
Demolačné: 60 t
Drviace: 65 t
Nožnicové: 70 t
Kombi: 60 t
Demolačné: 270 t
Drviace: 280 t
Nožnicové: 270 t
Kombi: 270 t
350 bar 180 – 250 l/min 17 – 36 t
IMP 25 Demolačné
Drviace
Nožnicové
Kombi
Demolačné: 2 400 kg
Drviace: 2 450 kg
Nožnicové: 2 600 kg
Kombi: 2 600 kg
Demolačné: 1 050 mm
Drviace: 850 mm
Nožnicové: 550 mm
Kombi: 1 100 mm
Demolačné: 95 t
Drviace: 90 t
Nožnicové: 90 t
Kombi: 95 t
Demolačné: 340 t
Drviace: 340 t
Nožnicové: 330 t
Kombi: 340 t
350 bar 200 – 300 l/min 20 – 45 t
IMP 35 Demolačné
Drviace
Nožnicové
Kombi
Demolačné: 3 500 kg
Drviace: 3 600 kg
Nožnicové: 3 700 kg
Kombi: 3 700 kg
Demolačné: 1 150 mm
Drviace: 1 050 mm
Nožnicové: 640 mm
Kombi: 1 200 mm
Demolačné: 110 t
Drviace: 110 t
Nožnicové: 120 t
Kombi: 110 t
Demolačné: 390 t
Drviace: 430 t
Nožnicové: 420 t
Kombi: 390 t
350 bar 220 – 320 l/min 28 – 55 t
IMP 45 Demolačné
Drviace
Nožnicové
Kombi
Demolačné: 4 500 kg
Drviace: 4 700 kg
Nožnicové: 4 900 kg
Kombi: 4 900 kg
Demolačné: 1 250 mm
Drviace: 1 150 mm
Nožnicové: 700 mm
Kombi: 1 300 mm
Demolačné: 130 t
Drviace: 130 t
Nožnicové: 140 t
Kombi: 130 t
Demolačné: 460 t
Drviace: 480 t
Nožnicové: 460 t
Kombi: 460 t
350 bar 270 – 370 l/min 38 – 65 t