Špecifikácia modelov

Model Nosnosť na pár (rázvor 1 000 mm) Nosnosť na pár (rázvor 1 250 mm) Nosnosť na pár (rázvor 1 500 mm) Dĺžka Vnútorná šírka (A) Výška profilu rampy (D) Hmotnosť na pár Šírka kolesa alebo pásu
M170/25 9 600 kg 10 000 kg 10 000 kg 2 500 mm 450 mm 510 mm 76 kg 200 – 430 mm
M170/30 7 200 kg 9 600 kg 10 000 kg 3 000 mm 450 mm 510 mm 89 kg 200 – 430 mm
M170/35 5 760 kg 7 200 kg 9 600 kg 3 500 mm 450 mm 510 mm 103 kg 200 – 430 mm
M170/40 4 800 kg 5 760 kg 7 200 kg 4 000 mm 450 mm 510 mm 117 kg 200 – 430 mm
M170/45 4 110 kg 4 800 kg 5 760 kg 4 500 mm 450 mm 510 mm 130 kg 200 – 430 mm
M170/50 3 600 kg 4 110 kg 4 800 kg 5 000 mm 450 mm 510 mm 144 kg 200 – 430 mm
M170/55 3 200 kg 3 600 kg 4 110 kg 5 500 mm 450 mm 510 mm 158 kg 200 – 430 mm
M185/25 12 000 kg 12 000 kg 12 000 kg 2 462 mm 450 mm 510 mm 88 kg 200 – 430 mm
M185/30 8 870 kg 12 000 kg 12 000 kg 2 962 mm 450 mm 510 mm 105 kg 200 – 430 mm
M185/35 7 100 kg 8 870 kg 12 000 kg 3 462 mm 450 mm 510 mm 122 kg 200 – 430 mm
M185/40 5 910 kg 7 100 kg 8 870 kg 3 962 mm 450 mm 510 mm 127 kg 200 – 430 mm
M185/45 5 070 kg 5 910 kg 7 100 kg 4 462 mm 450 mm 510 mm 142 kg 200 – 430 mm
M185/50 4 430 kg 5 070 kg 5 910 kg 4 962 mm 450 mm 510 mm 157 kg 200 – 430 mm
M185/55 3 940 kg 4 430 kg 5 070 kg 5 462 mm 450 mm 510 mm 172 kg 200 – 430 mm