Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 750 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 2 000 mm)
Dĺžka Výška
zvýšeného
okraja (C)
Výška
profilu
rampy (D)
Hmotnosť na pár
M170/25 8 300 kg 8 300 kg 8 300 kg 2 500 mm 50 mm 170 mm 84 kg
M170/30 8 300 kg 8 300 kg 8 300 kg 3 000 mm 50 mm 170 mm 103 kg
M170/35 7 182 kg 8 209 kg 8 300 kg 3 500 mm 50 mm 170 mm 118 kg
M170/40 5 745 kg 6 385 kg 6 385 kg 4 000 mm 50 mm 170 mm 127 kg
M170/45 4 788 kg 5 254 kg 5 745 kg 4 500 mm 50 mm 170 mm 144 kg
M170/50 4 104 kg 4 420 kg 4 788 kg 5 000 mm 50 mm 170 mm 157 kg
M170/55 3 591 kg 3 830 kg 4 104 kg 5 500 mm 50 mm 170 mm 170 kg
M185/25 10 000 kg 10 000 kg 10 000 kg 2 500 mm 57 mm 185 mm 100 kg
M185/30 10 000 kg 10 000 kg 10 000 kg 3 000 mm 57 mm 185 mm 120 kg
M185/35 8 876 kg 10 000 kg 10 000 kg 3 500 mm 57 mm 185 mm 136 kg
M185/40 7 100 kg 7 889 kg 8 876 kg 4 000 mm 57 mm 185 mm 148 kg
M185/45 5 917 kg 6 455 kg 7 100 kg 4 500 mm 57 mm 185 mm 160 kg
M185/50 5 072 kg 5 462 kg 5 917 kg 5 000 mm 57 mm 185 mm 175 kg
M185/55 4 438 kg 4 733 kg 5 072 kg 5 500 mm 57 mm 185 mm 190 kg

Minimálna šírka pásov/kolies 400 mm.