Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnútorná
šírka (A)
Vonkajšia
šírka (B)
Hmotnosť na pár Šírka kolesa alebo pásu
M074/20 2 510 kg 3 000 kg 3 000 kg 1 995 mm 240 mm 300 mm 24 kg 150 – 220 mm
M074/25 1 670 kg 2 010 kg 2 510 kg 2 495 mm 240 mm 300 mm 29 kg 150 – 220 mm
M074/30 1 250 kg 1 430 kg 1 670 kg 2 995 mm 240 mm 300 mm 34 kg 150 – 220 mm
M074/35 1 000 kg 1 110 kg 1 250 kg 3 495 mm 240 mm 300 mm 40 kg 150 – 220 mm
M074/40 830 kg 910 kg 1 000 kg 3 995 mm 240 mm 300 mm 45 kg 150 – 220 mm
M074/45 710 kg 770 kg 830 kg 4 495 mm 240 mm 300 mm 51 kg 150 – 220 mm