Ďalšie informácie

Výška

2 080 mm

Dĺžka (s lopatou)

3 440 mm

Šírka (s lopatou)

1 880 mm

Pracovná hmotnosť

3 600 kg

Nominálna nosnosť

1 000 kg

Maximálna rýchlosť

15 km/h (Speed: 9,5 – 19 km/h)

Navŕšený objem lopaty

0,43 m3

Trhacia sila

26,8 kN

Ťažná sila

38,5 kN

Zdvíhacia sila

18,9 kN

Typ motora

PERKINS 904J-E28T

Menovitý výkon

55,4 kW

Druh pohonu

hydrostatický

Hydrogenerátor pracovného zariadenia

regulačný – LS/LUVD

Rozvádzač pracovného zariadenia

s uzavretým stredom

Vyrovnávanie lopaty

hydraulické

Hlučnosť

101 dB

Pneumatiky štandardné

12 – 16,5

Ďalšie informácie

 
PERKINS 404J-E22T PERKINS 904J-E28T
Výška 2 090 mm 2 090 mm
Dĺžka (s lopatou) 3 385 mm 3 385 mm
Šírka (s lopatou) 1 880 mm 1 880 mm
Hmotnosť 3 433 kg 3 511 kg
Nominálna nosnosť 935 kg 975 kg
Bod preťaženia 1 950 kg 1 950 kg
Maximálna rýchlosť 15 km/h (verzia SPEED 9,5 – 19 km/h) 15 km/h (verzia SPEED 9,5 – 19 km/h)
Navŕšený objem lopaty 0,43 m3 0,43 m3
Trhacia sila 27 kN 27,6 kN
Ťažná sila 31,7 kN (verzia SPEED 39,8 kN) 39 kN (verzia SPEED 40,3 kN)
Zdvíhacia sila 24,1 kN 24,3 kN
Dosah 730 mm 730 mm
Maximálna vysýpacia výška 2 620 mm 2 620 mm
Menovitý výkon 45 KW 55,4 KW
Druh pohonu hydrostatický hydrostatický
Regulačný hydrogenerátor pohonu BOSCH-REXROTH BOSCH-REXROTH
Hydromotor pojazdu BOSCH-REXROTH BOSCH-REXROTH
Hydraulika pojazdu – pracovný tlak 35 MPa 35 MPa
Druh ovládania hydraulické hydraulické
Pracovný tlak ovládania 2,5 MPa 2,5 MPa
Riadenie preklzovaním kolies preklzovaním kolies
Hydrogenerátor pracovného zariadenia konštantné regulačné – LS/LUDV
Rozvádzač pracovného zariadenia s otvoreným stredom s uzavretým stredom
Pracovný tlak 18 MPa 18 MPa
Prietok pracovnej hydrauliky 108 l/min 108 l/min
Vyrovnávanie lopaty hydraulické (pri zdvíhaní aj spúšťaní) hydraulické (pri zdvíhaní aj spúšťaní)
Výsledná hlučnosť akustického výkonu 101 dB 101 dB
Pneumatiky štandardné 12 – 16,5 12 – 16,5
Elektrická inštalácia 12 V 12 V