Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť Šírka Prietok oleja Tlak oleja Hmotnosť
91 110 400 kg 1 100 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 200 kg
91 140 600 kg 1 400 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 245 kg
91 173 800 kg 1 730 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 290 kg
91 185 900 kg 1 850 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 320 kg
91 188 900 kg 1 880 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 350 kg
91 210 1 200 kg 2 100 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 390 kg
77 180 2 000 kg 1 800 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 450 kg
77 190 2 500 kg 1 800 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 520 kg
77 210 3 000 kg 2 100 mm 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 580 kg