Špecifikácia modelov

 
Model Šírka Kapacita Prietok oleja Tlak oleja Hmotnosť bez/so zubami
87 140 1 400 mm 0,17 m3 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 150 / – kg
87 180 1 550 mm 0,26 m3 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 295 / 315 kg
87 190 1 730 mm 0,31 m3 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 345 / 365 kg
87 220 1 850 mm 0,33 m3 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 355 / 375 kg
87 240 2 100 mm 0,47 m3 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 412 / 437 kg
87 250 2 200 mm 0,5 m3 20 – 100 l/min 160 – 240 bar 430 / 455 kg