Špecifikácia modelov

Model Rozmery (š x v) Šírka pri 15° naklonení Hmotnosť Maximálny tlak oleja
DOZER230 XPLANE LASER 2 300 x 720 mm 2 200 mm 695 kg 220 bar
DOZER250 XPLANE LASER 2 500 x 720 mm 2 400 mm 717 kg 220 bar
DOZER280 XPLANE LASER 2 800 x 720 mm 2 700 mm 736 kg 220 bar