Špecifikácia modelov

Model Hmotnosť Frekvencia úderov Tlak oleja Prietok oleja Ø hrotu Hmotnosť rýpadla
HP 1200 FS 650 kg 450 – 980 /min 170 bar 85 – 95 l/min 90 mm 6,5 – 16 t
HP 1500 FS 850 kg 420 – 1 000 /min 180 bar 100 – 110 l/min 110 mm 10 – 20 t
HP 1800 FS 1 000 kg 440 – 1 060 /min 180 bar 110 – 120 l/min 115 mm 12 – 22 t
HP 2000 FS 1 200 kg 460 – 940 /min 180 bar 125 – 135 l/min 120 mm 15 – 25 t
HP 2500 FS 1 500 kg 400 – 870 /min 180 bar 130 – 140 l/min 130 mm 16 – 28 t
HP 2750 FS 1 690 kg 400 – 870 /min 190 bar 135 – 145 l/min 135 mm 16 – 30 t
HP 3000 FS 1 900 kg 360 – 870 /min 200 bar 160 – 170 l/min 140 mm 19 – 32 t