Špecifikácia modelov

 
Model Nosnosť na pár
(rázvor 1 000 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 250 mm)
Nosnosť na pár
(rázvor 1 500 mm)
Dĺžka Vnútorná šírka (A) Vonkajšia šírka (B) Výška profilu rampy so zvýšeným okrajom (E) Hmotnosť na pár
M080/20 2 510 kg 3 000 kg 3 000 kg 2 000 mm 240 mm 300 mm 86 mm 26 kg
M080/25 1 674 kg 2 009 kg 2 510 kg 2 500 mm 240 mm 300 mm  86 mm 31 kg
M080/30 1 255 kg 1 435 kg 1 674 kg 3 000 mm 240 mm 300 mm 86 mm 38 kg
M080/35 1 004 kg 1 116 kg 1 255 kg 3 500 mm 240 mm 300 mm 86 mm 43 kg
M080/40 837 kg 913 kg 1 004 kg 4 000 mm 240 mm 300 mm 86 mm 48 kg
M080/45 717 kg 772 kg 837 kg 4 500 mm 240 mm 300 mm 86 mm 55 kg